ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ CAMPING-  CAMPING RATES - PREISLISTE 2011
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ 1500 € / ΧΡΟΝΟ/PER ΥEAR/JAHRESPREIS
PARKING ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ  
1,00 € / ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ/PER DAY/

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ
  15/4/11-30/6/11
1/9/11 - 15/10/11
1/7/11 - 31/8/11
ΑΤΟΜΟ - PERSΟΝ. 6.50 7.50
ΠΑΙΔΙ - CHILD (4-13) - KINDER
3.00 4.00
ΣΚΗΝΗ - TENT - ZELT
6.00 6.00
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - CAR - PKW
3.00 3.00
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ - CARAVAN - WOHNWAGEN
7.00 7.00
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ - CAMPER - WOHNMOBIL
10.00 10.00
MOTO - MOTORRAD
1.00 1,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ - ELECTR - STROMANSCHLUSS
4.00 4.00

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ BUNGALOW - TAGESPREISE BUNGALOWS
  15/4/11-30/6/11
1/9/11 - 15/10/11
1/7/11 - 30/7/11 1/8/11 - 31/8/11
-2 ΑΤΟΜΑ - PERSΟΝS 35.00 40.00 50.00
-3 ΑΤΟΜΑ - PERSΟΝS 40.00 45.00 50.00
-4 ΑΤΟΜΑ - PERSΟΝS 45.00 60.00 70.00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ RΕNTAL- LEIHGEBÜHREN
  - ΣΚΗΝΗ - TENTS - ZELT
8.00    
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ - CARAVAN - WOHNWAGEN
12.00